Besloten groep Breda

Naast T-Breda en T-Amersfoort organiseren we ook een besloten avond, eens in de vier weken. We doen dit in Breda, in samenwerking met het COC.
 We komen bijeen in een rustig zaaltje van een gemeenschapshuis, zonder ‘andere mensen’. De locatie is niet geheim, maar we houden wel van tevoren een intake om je verwachtingen te peilen.

Onze gesprekspartners zijn vaak absolute starters en zeker de eerste keren komen ze meestal in hun oude hoedanigheid. Samen wisselen we informatie uit over alles waar je als trans mee te maken krijgt. De twijfels, partners, familie, werk, kleding; er is geen onderwerp dat niet ter sprake komt. Het aantal aanwezigen varieert tussen zes en twaalf.
Koffie en thee zijn betaalbaar en een frisdrankje staat ook gekoeld klaar.

We zien een enkele keer dat iemand in de loop van de tijd beseft tóch niet transgender te zijn en terugkeert naar het ‘oude leven’. Vaker zien we dat mensen zich verder ontwikkelen en uiteindelijk langzaam naar een nieuw leven groeien.
Dat doet hen goed en dat doet ons goed.

Ben jij zo iemand? Ken je zo iemand? Iemand die niet direct het diepe in wil duiken? Neem dan contact met ons op. Dan plannen we zo gauw mogelijk een intake.