Intersex vs Transgender

Ook bekend als Intersekse Conditie
Marina1993
Berichten: 242
Lid geworden op: 26 mar 2012, 13:33
Gender: Intersekse vrouw

Intersex vs Transgender

Bericht door Marina1993 »

Misschien wel handig :)

Intersex as a term refers to people who are born with "a reproductive or sexual anatomy that doesn't seem to fit the typical definitions of female or male" – that may mean being born with typically female genitalia, but having typically male reproductive anatomy inside, but also refers to their hormonal and chromosomal make up. In some cases, the intersex diagnosis can be made at birth, where babies are born with genitals that are "in between the usual male and female types". In these cases, parents and doctors may decide to designate a sex to the baby at birth and perform the necessary medical procedures to give the child typically either male or female genitalia and thereby also assign them a gender.

But this is where things can start to get confusing. To clarify it as much as possible, the first distinction that we must draw is between gender and sex.

Gender
Gender refers to the "socially constructed characteristics of women and men – such as norms, roles and relationships of and between groups of women and men". This means the roles and social norms that we have come to construct around what it means to be masculine or feminine in society. Gender defines social and legal status as girls and boys, women and men. Gender identity is how each individual relates their innermost feelings about their gender with the social constructs that surround them.

Sex
Sex – or "biological sex" – refers to anatomy. It includes our internal and external sex organs, chromosomes, and hormones. That is, having a penis and testicles, vagina, uterus, ovaries or more oestrogen or testosterone. If these physical traits fall within typical definition of male or female (having a vagina and uterus and ovaries, for example), people are then classified as male or female.

Once these concepts are understood, it becomes a bit easier to draw further distinctions. Like the difference between being intersex and being transgender. It is important to note that gender and sex are not interchangeable terms, and that they have different meanings.

Intersex
This is the definition for people born with physical sexual or reproductive qualities (which include chromosomes and hormones) that do not fit into the binary male/female distinctions. In intersex cases, the biological sex of a person is ambiguous.

Transgender
Being transgender means that there is a mismatch between the sex you were assigned at birth and your gender identity. For example, in the case of transgender women – they would have been assigned as male when they were born for displaying the physiological characteristics that are typically male, but may identify as female in terms of how they see themselves within the social constructs of the world.
It is possible to be both intersex and transgender, but they are not the same thing. Intersex relates to a physiological designation – which sex a person is assigned based on the physiological traits they display – while being transgender is about how someone expresses their gender identity.
Gebruikersavatar
Nate_0
Berichten: 2923
Lid geworden op: 04 aug 2016, 20:16
Gender: Man

Re: Intersex vs Transgender

Bericht door Nate_0 »

(Vertaling van het bovenstaande stuk van Engels naar Nederlands)

Intersekse als term refereert naar mensen die geboren zijn met "geslachtsorganen of seksuele anatomie die niet binnen de normale definities van vrouw of man lijken te passen". Dat kan betekenen dat iemand geboren is met typisch vrouwelijke genitaliën, maar typisch mannelijke geslachtskenmerken van binnen, maar het refereert ook naar de hormonale en chromosomale samenstelling van het individu. In sommige gevallen kan de intersekse diagnose bij de geboorte worden gemaakt, wanneer babies geboren worden met genitaliën (uiterlijke primaire geslachtskenmerken) die "tussen man en vrouw in" zitten. In deze gevallen kan het zijn dat de artsen en dokters beslissen dat ze het kind een sekse toewijzen bij de geboorte en vervolgens de noodzakelijke medische procedures uitvoeren die het kind ofwel typisch mannelijke ofwel typisch vrouwelijke genitaliën geven, en dus op deze manier het kind ook een geslacht toewijzen.

Dit is waar het allemaal verwarrend kan worden. Om het zoveel mogelijk op te helderen is het belangrijk om het eerste onderscheid te maken tussen gender en sekse/geslacht.

Gender
Gender refereert aan de "sociaal geconstrueerde karakteristieken van mannen en vrouwen - dus normen en waarden, rolmodellen en relaties van en tussen groepen vrouwen en mannen". Dit betekent dus de rollen en sociale normen die wij als maatschappij hebben geconstrueerd rond het masculien of feminien zijn binnen een sociale gemeenschap. Gender definieert de sociale en legale status als meisjes en jongens, vrouwen en mannen. Genderidentiteit is hoe ieder individu zijn of haar eigen gevoelens over hun eigen gender spiegelt aan de sociale constructen die bestaan rondom het individu.

Sekse
Sekse - of "biologische sekse" - refereert aan de anatomie. Dit omvat onze innerlijke en uiterlijke geslachtsorganen, chromosomen, en hormonen. Dus, heb je een penis en testikels, een vagina, baarmoeder, eileiders of meer oestrogeen of testosteron. Als deze fysieke kenmerken binnen de typische definitie van man of vrouw (in het bezit zijn van een vagina, baarmoeder en eileiders, bijvoorbeeld), worden mensen als man of als vrouw geclassificeerd.

Nu deze concepten duidelijk zijn, wordt het iets makkelijker om verder onderscheid te maken. Bijvoorbeeld de verschillen tussen intersekse zijn en transgender zijn. Het is belangrijk dat gender en sekse niet onderling verwisselbare termen zijn, en dat ze verschillende betekenissen hebben.

Intersekse
Dit is de definitie voor mensen die geboren zijn met fysieke seksuele organen of voortplantingskenmerken (inclusief chromosomen en hormonen) die niet binnen het binaire onderscheid tussen man en vrouw passen. In intersekse gevallen is de biologische sekse van het individu ambigu (niet mogelijk om te definiëren volgens binaire maatstaven).

Transgender
Transgender zijn betekent dat het geslacht dat je bij je geboorte aangewezen hebt gekregen niet past bij je genderidentiteit. Bijvoorbeeld, in het geval van transgender vrouwen - die zijn aangewezen als man omdat ze bij de geboorte de fysieke kenmerken hadden die typisch man zijn, maar ze identificeren zichzelf als vrouw op basis van hoe ze zich zien binnen de sociale constructen van de maatschappij.

Het is mogelijk om zowel intersekse als transgender te zijn, maar het zijn twee verschillende dingen. Intersekse betreft een fysiologisch gegeven - welke seks een persoon toegewezen krijgt is gebaseerd op de fysiologische kenmerken die te zien zijn - terwijl transgender zijn draait om hoe iemand zijn of haar genderidentiteit uitdrukt.
meerdere zakken met zaagsel
Gebruikersavatar
Jannet V
Berichten: 1305
Lid geworden op: 30 jun 2012, 20:06
Gender: Vrouw

Re: Intersex vs Transgender

Bericht door Jannet V »

Dank je wel Nate. :)
Samen hand in hand door de stormen van de stilte langs het eindeloze strand, ...was ik een stukje van jou. Nu de wind is gaan liggen, rust jij als herinnering in mij.
Gebruikersavatar
Nate_0
Berichten: 2923
Lid geworden op: 04 aug 2016, 20:16
Gender: Man

Re: Intersex vs Transgender

Bericht door Nate_0 »

Jannet V schreef:Dank je wel Nate. :)
Speciaal voor jou Jannet ;)
meerdere zakken met zaagsel