Nieuwe chat! Zie dit topic.

oproep interview voor onderzoek naar inclusie van trans-personen in de zwangerschapszorg

Werkstuk? Interview? Evenement? Hier kun je je vragen en verzoeken kwijt zonder je te registreren (plaatsing na goedkeuring moderatoren).
ankieklut@xs4all.nl
Gast

oproep interview voor onderzoek naar inclusie van trans-personen in de zwangerschapszorg

Bericht door ankieklut@xs4all.nl »

OPROEP AAN TRANSGENDER OUDERS
Mijn naam is Ankie Klut. Ik ben 21 jaar en ik studeer sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Ik doe voor mijn Bachelorscriptie onderzoek naar inclusie van transgender personen in de zwangerschapszorg. Voor mijn scriptie onderzoek ik zowel de ervaringen van transgender ouders als van gynaecologen met de zwangerschapszorg. Ik ben daarom op zoek naar transgender personen die ervaring hebben met de zwangerschapszorg in Nederland om te interviewen.

Ik ben me ervan bewust dat de ervaringen van trans-personen vaak neergezet worden als ‘anders’ en daarmee gebruikt worden om de uitsluiting van trans-personen in stand te houden. Ik begrijp dat mensen in de community daarom ook niet zitten te wachten om hun ervaringen zomaar met me te delen. Ik deel daarom heel graag mijn intenties van het onderzoek en hoe ik informatie van participanten zal gebruiken die eventueel mee zouden willen doen met het onderzoek.

HET ONDERZOEK
Tijdens de promotie van Dr. Bahar Goodarzi over risicoselectie in de geboortezorg leerde ik over hoe transgender zwangeren vaak worden doorverwezen naar ‘experts’. Maar dat de zwangeren daardoor het hele land door moeten reizen of op lange wachtlijsten moeten staan, waardoor ze alsnog weinig vertrouwen hebben in de zwangerschapszorg. Ik vond het opvallend dat schijnbaar zowel zwangeren als gynaecologen die niet gespecialiseerd zijn in transgenderzorg weinig vertrouwen hebben in de zorg bij een transgenderzwangerschap. Ik vroeg me af: waarom sturen gynaecologen zwangeren die zich identificeren als transgender door naar experts? Wat maakt iemand een expert, wat heeft diegene geleerd? Hebben transgender ouders experts nodig om zich inclusief te voelen in de zwangerschapszorg?

Ik hoop met dit onderzoek bij te kunnen dragen aan kennis over hoe (ervaringen rondom uitsluiting in) de zwangerschapszorg rondom transgenderzwangerschap eruit ziet in Nederland. Daarnaast kan dit onderzoek inzicht geven in wat er in de zwangerschapszorg veranderd moet worden om zowel ouders als gynaecologen vertrouwen te geven bij een transgender zwangerschap.Ik hoop dat ik mijn positie als witte cisgender vrouw op een respectvolle en inclusieve manier kan gebruiken om de tot nu toe gemarginaliseerde verhalen en ervaringen van transgenderouders en gynaecologen bij transgenderzwangerschap te belichten.

MEEDOEN
De interviews zullen ongeveer een half uur tot een uur duren en kunnen zowel face-to-face als online plaatsvinden. Als het niet mogelijk is om een interview te houden, zou het me ook al helpen om een aantal vragen te stellen via e-mail. De interviews worden opgenomen om ze te kunnen transcriberen, maar de opnames worden alleen beluisterd door mezelf. De mensen die geïnterviewd worden, blijven volledig anoniem. Na afloop van het onderzoek deel ik graag mijn inzichten met de deelnemers.

WIL JE MEEDOEN AAN HET ONDERZOEK OF VOOR MEER INFORMATIE?
stuur een e-mail naar: [*]ankieklut@xs4all.nl[*]

Afbeelding