T-Nederland Transgendervereniging T-Nederland
T-Nederland Bestuur
 
  Voorzitter   Emma Laurijssens van Engelenhoven
  Secretaris   Eva Laurijssens van Engelenhoven
  Penningmeester   vacature

Vacature penningmeester (vrijwillig)

T-Nederland heeft zich in vijf jaren tijd ontwikkeld tot dé plek op het internet voor transgenders. Zij vinden op het forum informatie, raad, troost en wegwijzers in alle stadia van hun transitie.
Nederland kent diverse organisaties die zich inzetten voor transgenders. Meestal stichtingen of niet-formeel gestructureerde organisaties, met meer of min contacten richting overheid en zorgverleners. In vrijwel alle gevallen worden transgenders daarbij vertegenwoordigd zonder mandaat, zonder de stem van transgenders adequaat te peilen.
De Vereniging T-Nederland vervult de bestaande lacune. Niet alleen door transgenders zélf een stem te geven maar met name ook de in enkele gevallen goed ingevoerde stichtingen te voorzien van het nu ontbrekende mandaat.

De vereniging zal vanaf het meest prille begin moeten worden gevormd, in eerste instantie door drie kernbestuursleden (dagelijks bestuur).

Functieprofiel

Je bent penningmeester van het bestuur van de Vereniging T-Nederland. Als penningmeester vertaal je het afdelingsbeleid in geld en ben je verantwoordelijk voor de financiën.

Taken

  • Jaarlijks opstellen en bewaken van de begroting en resultatenrekening
  • Financiële administratie, archief, beheer machtigingen en incasso’s
  • Jaarlijks opstellen een financieel jaarverslag, balans en resultatenrekening
  • Beheren van de rekeningen en contanten
  • Controle deelbegrotingen
  • Declaratiebeleid
  • Coördinatie financiële acties
  • Acquisitie van middelen, subsidies en fondsen in samenwerking met anderen
  • Mede-opstellen van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de afdeling
  • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van de vereniging

Interesse?

Stuur je motivatie via het contactformulier aan het bestuur van de vereniging.


 
1e vrijdag:
7 juni 2024
Locatie Te Pas
Daarna
5 juli 2024
 
2e woensdag:
12 juni 2024
Locatie Breda (besloten)
Daarna:
10 juli 2024
 
3e vrijdag:
21 juni 2024
SamSam Breda
Daarna
19 juli 2024
 
Depressie en zelfmoord ofwel suïcide komt zeker ook onder transgender mensen voor. Voor forumleden wordt er in hulp voorzien.
 
j
 
T-Nederland T-Nederland is gevestigd in Etten-Leur — klik hier om een bericht te sturen