T-Nederland Transgendervereniging T-Nederland
T-Nederland Vereniging
 

T-Nederland is een vereniging die transgenders een stem geeft. Diverse organisaties in Nederland beschikken over kennis en invloed en wenden die aan om ons-soort-mensen te vertegenwoordigen bij overheden, zorgverleners en zo voort. Zij doen dat gewoonlijk zonder last of ruggenspraak, anders gezegd, zij handelen gewoonlijk zonder enige vorm van mandaat.

Wij kunnen dat mandaat geven. Wij kunnen op ons forum en in ledenvergaderingen ons standpunt formuleren en dan gebruik maken van de contacten die stichtingen hebben. Andersom kunnen die organisatie gebruik maken van de stem die T-Nederland inbrengt. Wij stellen het mandaat beschikbaar dat bij hen ontbreekt.

Waarom een aparte vereniging? Waarom heeft ons-soort-mensen nauwelijks invloed op de acties en inzet van die stichtingen?
Waarom veranderen zij hun rechtsvorm niet in een vereniging?

Goede vraag. Aan middelen ontbreekt het bij hen niet altijd, kennelijk wel aan menskracht om de organisatie van zo'n vereniging in stand te houden. Financiële administratie, ledenadministratie; het kost geld en/of menskracht. Met name in die menskracht kan onze vereniging voorzien. Wij hebben de mensen met kennis en motivatie om zich hiervoor in te zetten.

T-Nederland voldoet overigens aan de voorwaarden voor een SBBI.


6 dec 2017
(en daarna
3 jan 2017)
 
8 dec 2017
(en daarna
5 jan 2017)
 
22 dec 2017
(en daarna
19 jan 2017)
 
dec 2017?
 
T-Nederland T-Nederland is gevestigd in Etten-Leur — klik hier om een bericht te sturen