T-Nederland Transgendervereniging T-Nederland
T-Nederland Lidmaatschap
 

Lidmaatschap van de Vereniging T-Nederland

LEES DIT EERST...
Het lidmaatschap van de Vereniging T-Nederland is niet nodig als je alléén forumlid wilt worden.

Wil je alleen het forum gebruiken en (nog) geen Verenigingslid worden, klik dan hier...


De vereniging kent gewone leden en ereleden. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

Ieder gewoon lid is jaarlijks een contributiebedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Anno april 2017 is het jaarlijkse lidmaatschapsbedrag vastgesteld op (maximaal) 50 euro per jaar, met een minimumbedrag van 1 (zegge een) euro per jaar. Een bedrag daar tussenin is dus ook goed; iedereen weet zelf het beste wat haalbaar is.

Een belangrijk deel van de communicatie binnen de vereniging loopt via een besloten deel van het forum. Lid worden van dat forum heeft dus wel de voorkeur. Je verplicht je daarbij niet om aan discussies op dat forum deel te nemen.
Forumlid kun je worden op deze pagina (opent in een nieuw venster).

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een betalingsverzoek voor minimaal 1 euro. Het lidmaatschap gaat in op de datum ontvangst van uw contributie.

Voornaam*  
Tussenvoegsel  
Achternaam*  
Geboren*  
Adres*
Postcode*  
Woonplaats*  
Land*  
Verenigingsberichten lopen vrijwel allemaal via het webforum. Als je nog geen forumlid bent zal er een forumaccount voor je worden aangemaakt.
Geef hieronder aan of je al forumlid bent en onder welke forumnaam.
Lid van het forum?  
(Gewenste) forumnaam
Telefoon  
E-mail*  
 
Betrokken*
Toelichting*  
(* = verplicht)
  Ik geef toestemming voor opname van mijn gegevens in de ledenadministratie van de Vereniging T-Nederland. Mijn gegevens zullen niet beschikbaar zijn voor welk ander doel dan ook.
 


T-Etten...?

T-Etten is virtueel. Gewoon op je beeldscherm dus.

Klik hier
op 24 april, vanaf 19.00u om gezellig mee te doen...

of, wie weet.
ook nu...?


LET OP
datums in april 2020 zijn geannuleerd.

 
Kan even niet, zie T-Etten hierboven
 

Kan even niet, zie T-Etten hierboven

 
Wordt via groepsapp bekendgemaakt
 
Zelfmoord ofwel suïcide komt ook onder transgenders voor. Voor forumleden wordt er in preventie en hulp voorzien.
 
 
T-Nederland T-Nederland is gevestigd in Etten-Leur — klik hier om een bericht te sturen