T-Nederland Transgendervereniging T-Nederland
T-Nederland Activiteiten
 
 
 
 
 

T-Nederland breidt nog steeds haar activiteiten uit. Daardoor neemt ook de behoefte aan gemotiveerde en ervaren vrijwilligers toe. Laat het ons weten als je meent aan een van onderstaande activiteiten een bijdrage te kunnen leveren of daar een nieuwe activiteit te kunnen toevoegen.

T-avonden
De basis voor T-Nederland werd rond 2010 gevormd door het organiseren van T-Amersfoort. Belangrijkste doel was niet alleen ontmoetingen tussen transgenders onderling mogelijk te maken, maar met name ook hen 'achter de gordijnen weg te halen'.
Deze avonden vinden in neutrale openbare gelegenheden plaats, om acceptatie en emancipatie te bevorderen en vooral ook tips, meningen en zelfs emoties uit te kunnen wisselen.
Lees hier meer...

Voorlichting
Gewoonlijk zijn het (middelbare) scholen waar voorlichting wordt gegeven. Deze is in veel gevallen gebaseerd op seksuele diversiteit, waarbij tevens (enige) aandacht wordt gegeven aan genderdiversiteit.
T-Nederland voorziet in interactieve voorlichting die weliswaar de seksuele aspecten van het transgender-zijn niet negeert maar toevoegt aan de informatie omtrent genderdiversiteit.
Lees hier meer...

Themasessies
Voor beroepsgroepen, zoals verpleegkundigen, aan wie zorg wordt toevertrouwd is het goed te weten wat mensen met een transgenderachtergrond of -geschiedenis beweegt. Wat hen beroerd, ofsoms zelfs kwetst.
Lees hier meer...

Lezingen
Voor verenigingen, sociëteiten en willekeurig welke andere groepen verzorgt T-Nederland maatwerk lezingen en workshops. Maatwerk in die zin dat na voorafgaand overleg een structuur voor een dagdeel wordt vastgelegd waarin algemene of gerichte vragen van toehoorders al dan niet interactief worden beantwoord.
Lees hier meer...


 
1e vrijdag:
7 juni 2024
Locatie Te Pas
Daarna
5 juli 2024
 
2e woensdag:
8 mei 2024
Locatie Breda (besloten)
Daarna:
12 juni 2024
 
3e vrijdag:
17 mei 2024
GEEN
T-BREDA
!
Daarna
SamSam Breda
21 juni 2024
 
Depressie en zelfmoord ofwel suïcide komt zeker ook onder transgender mensen voor. Voor forumleden wordt er in hulp voorzien.
 
 
T-Nederland T-Nederland is gevestigd in Etten-Leur — klik hier om een bericht te sturen