T-Nederland Transgendervereniging T-Nederland
T-Nederland Themamiddagen -avonden
 
 
 
 
 

T-Nederland verzorgt themabijeenkomsten voor beroepsgroepen en andere geïnteresseerden. Een belangrijke doelgroep wordt gevormd door verpleegkundigen.

Onder veel beroepsgroepen is een ernstig gebrek aan kennis en begrip voor mensen met een transgender-achtergrond of verleden. Het gevolg is niet zelden dat mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd zich gekwetst en soms zelfs belaagd voelen.
Er is een oorzaak en reden voor het feit dat ouderen die in een zorgsituatie geraken in veel gevallen 'terug in de kast' gaan.

Voorkom dat, want niemand verdient in de laatste levensfase dergelijke levensomstandigheden.

Themasessies zijn niet beperkt tot het begrip transgender, maar behandelen ook de andere aspecten van LHBTIQ+, lesbische mensen, homoseksuelen, biseksuelen, intersekse conditie en andere (vaak minder bekende) vormen van genderbeleving komen aan bod.

De sessies duren gemiddeld een tot twee uren. Tijdens een sessie worden vragen van aanwezigen meestal direct beantwoord; wordt er een pauze ingelast dan wordt er gewoonlijk ook gelegenheid gegeven om de voorlichters direct en eventueel persoonlijke vragen te stellen.

In alle gevallen wordt vooraf in overleg bepaald of aan de sessie bepaalde elementen moeten worden benadrukt.

Kosten
Voor lezingen, workshops en dergelijke heeft T-Nederland geen vast tarief. In overleg met uw organisatie zal een vergoeding worden vastgesteld. Dit kan in bijzonderen gevallen nihil zijn.
Wel zullen reis- en (wanneer van toepassing) verblijfkosten in rekening worden gebracht.

Locaties
Op het moment van publiceren is de actieradius voor het verzorgen van themasessies, lezingen, workshops en entertainment beperkt tot het midden en zuiden van Nederland en het noordelijk deel van Vlaanderen.

 
1e vrijdag:
7 juni 2024
Locatie Te Pas
Daarna
5 juli 2024
 
2e woensdag:
8 mei 2024
Locatie Breda (besloten)
Daarna:
12 juni 2024
 
3e vrijdag:
17 mei 2024
GEEN
T-BREDA
!
Daarna
SamSam Breda
21 juni 2024
 
Depressie en zelfmoord ofwel suïcide komt zeker ook onder transgender mensen voor. Voor forumleden wordt er in hulp voorzien.
 
 
T-Nederland T-Nederland is gevestigd in Etten-Leur — klik hier om een bericht te sturen