T-Nederland Transgendervereniging T-Nederland
T-Nederland Themamiddagen -avonden
 
 
 
 
 

T-Nederland verzorgt themabijeenkomsten voor beroepsgroepen en andere geïnteresseerden. Een belangrijke doelgroep wordt gevormd door verpleegkundigen.

Onder veel beroepsgroepen is een ernstig gebrek aan kennis en begrip voor mensen met een transgender-achtergrond of verleden. Het gevolg is niet zelden dat mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd zich gekwetst en soms zelfs belaagd voelen.
Er is een oorzaak en reden voor het feit dat ouderen die in een zorgsituatie geraken in veel gevallen 'terug in de kast' gaan.

Voorkom dat, want niemand verdient in de laatste levensfase dergelijke levensomstandigheden.

Themasessies zijn niet beperkt tot het begrip transgender, maar behandelen ook de andere aspecten van LHBTIQ+, lesbische mensen, homoseksuelen, biseksuelen, intersekse conditie en andere (vaak minder bekende) vormen van genderbeleving komen aan bod.

De sessies duren gemiddeld een tot twee uren. Tijdens een sessie worden vragen van aanwezigen meestal direct beantwoord; wordt er een pauze ingelast dan wordt er gewoonlijk ook gelegenheid gegeven om de voorlichters direct en eventueel persoonlijke vragen te stellen.

In alle gevallen wordt vooraf in overleg bepaald of aan de sessie bepaalde elementen moeten worden benadrukt.

Kosten
Voor lezingen, workshops en dergelijke heeft T-Nederland geen vast tarief. In overleg met uw organisatie zal een vergoeding worden vastgesteld. Dit kan in bijzonderen gevallen nihil zijn.
Wel zullen reis- en (wanneer van toepassing) verblijfkosten in rekening worden gebracht.

Locaties
Op het moment van publiceren is de actieradius voor het verzorgen van themasessies, lezingen, workshops en entertainment beperkt tot het midden en zuiden van Nederland en het noordelijk deel van Vlaanderen.


T-Etten...?

T-Etten is virtueel. Gewoon op je beeldscherm dus.

Klik hier
op 24 april, vanaf 19.00u om gezellig mee te doen...

of, wie weet.
ook nu...?


LET OP
datums in april 2020 zijn geannuleerd.

 
Kan even niet, zie T-Etten hierboven
 

Kan even niet, zie T-Etten hierboven

 
Wordt via groepsapp bekendgemaakt
 
Zelfmoord ofwel suïcide komt ook onder transgenders voor. Voor forumleden wordt er in preventie en hulp voorzien.
 
 
T-Nederland T-Nederland is gevestigd in Etten-Leur — klik hier om een bericht te sturen